o společnosti    poskytované služby    spolupracujeme    ceny    kontakt   

Steco Data spol. s r. o.
Staňkova 18
149 00 Praha 4 - Háje

tel. 271 734 204, 267 913 478
e-mail: info@steco.cz


NAPIŠTE NÁM

Email:
stecodata.cz - kancelářský nábytek, židle, křesla, stoly, skříně


KANCELÁŘSKÁ KŘESLA A NÁBYTEK
www.stecodata.cz


VEDENÍ ÚČETNICTVÍ


Služby v rámci vedení podvojného účetnictví:

 1. Zpracování prvotních účetních dokladů, kontrola jejich náležitostí, jejich účetní likvidace a zaúčtování, popř. kontrola účetnictví a účetní agendy zpracovávané klientem
 2. Kontrola účetnictví a zůstatků položek účetních výkazů
 3. Identifikace problémů a jejich řešení s klientem
 4. zpracování výstupů z účetnictví (rozvahy, výsledovky, saldokont, pohledávek a závazků, záznamní povinnosti k DPH), jejich prezentace a předání výsledků vedení společnosti
 5. zpracování veškerých daňových přiznání a podkladů pro Intrastat
 6. tvorba vnitropodnikových směrnic
 7. reporting podle požadavků klienta
 8. kompletní zpracování účetních závěrek (řádných i mimořádných)
 9. daňové poradenství
 10. možnost zajištění auditu a daňového poradenství
 11. informování klienta o všech platebních povinnostech vyplývajících ze zákona
 12. sledování legislativních změn

Používaný účetní SW v naší firmě:
a) IS K2…. www.k2atmitec.cz.
b) SW Pohoda…. www.stormware.cz.
c) IS Scala …. www.scala.cz
d) ABRA… www.abra.cz
e) Money … www.money.cz
f) pro náš pracovní tým není problém osvojení i jiného účetního programu


VÝHODY OUTSOURCINGOVÉHO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ:

 1. Zajištění kompletní účetní agendy - Klient se věnuje jen své hlavní výdělečné činnosti a neřeší problém související s vedením účetnictví vlastními silami
 2. Úspora nákladů: outsourcingové vedení účetnictví je levnější a efektivnější, než zaměstnávat hlavní účetní. Další úspory jsou například na školení zaměstnanců, pořizování HW a SW, na sociálním a zdravotním pojištění zaměstnanců účtárny, v nákladech na kancelářské potřeby atd.
 3. Odbornost , specializace a vzájemná zastupitelnost našich zaměstnanců: trvale sledujeme legislativní změny, zajišťujeme pravidelné školení a vzdělávání svých zaměstnanců, úzce spolupracujeme s daňovými poradci , auditory a komerčními právníky
 4. Běžné daňové a účetní poradenství je zahrnuto v měsíčním paušálu za zpracování
 5. Odpovědnost za chyby a škody - máme uzavřenou pojistku o profesní odpovědnosti na významnou částku. Neseme odpovědnost za škody způsobené naší chybou ve zpracování. Na rozdíl v případě škod způsobených vlastní účetní nese odpovědnost a náklady za škody klient. Finanční úřad může uložit pokuty v řádech statisíců i miliónů a je třeba brát v úvahu, že kontroly mohou proběhnout i několik let nazpátek.
 6. Zastupování při kontrolách na FÚ - máme zkušenosti s jednání m s institucemi státní správy
 7. Účetní data jsou klientovi k dispozici on-line v reálném čase
  - V případě použití on-line způsobu vedení účetnictví (pomocí vzdáleného, terminálového připojení)


OUTSOURCING - možné způsoby zpracování účetnictví klienta v našem pojetí:

 1. Klasický externí způsob: Účetní doklady jsou dodávány v pravidelných intervalech a zpracování dokladů probíhá v naší kanceláři na našem SW – informačním systému K2

 2. On-line způsob I: Klient je připojen vzdáleným způsobem na náš server s naším SW. Vybrané doklady – např. vystavování faktur, pokladní doklady, bankovní výpisy, přijaté faktury či skladové operace zadává průběžně do počítače na svém pracovišti. Naši pracovníci pak zadané operace průběžně kontrolují dle prvotních dokladů a zajistí finální účetní a daňové zpracování které pak končí měsíční a roční závěrkou, zpracovanými daňovými přiznáním k DPH, k dani z Příjmů, silniční dani atd. a vypracováním různých analýz výsledků hospodaření dle požadavků klienta . Výhodou je, že klient nemusí investovat do nákupu SW, údržby SW a HW , zálohování dat apod. To vše zajistíme my a přesto má trvale on-line informace o svém účetnictví.

 3. On-line způsob II: Naší pracovníci jsou připojeni on-line na server klienta, na jeho SW kde opět zajišťují finální kontrolu a finální účetní a daňové zpracovÁní.

 4. Docházení do firmy klienta a vedení účetnictví na jeho SW v jeho kanceláři: Tento způsob používáme v menší míře, protože není tak pružný, jako předchozí způsoby. Naši zaměstnanci pracují i na programu ABRA Gold, či Money. Pro náš pracovní tým není problém osvojit si i jiný účetní program.


<< zpět na seznam služeb


2024 Steco Data, spol s r. o.