o společnosti    poskytované služby    spolupracujeme    ceny    kontakt   

Steco Data spol. s r. o.
Staňkova 18
149 00 Praha 4 - Háje

tel. 271 734 204, 267 913 478
e-mail: info@steco.cz


NAPIŠTE NÁM

Email:
stecodata.cz - kancelářský nábytek, židle, křesla, stoly, skříně


KANCELÁŘSKÁ KŘESLA A NÁBYTEK
www.stecodata.cz


VEDENÍ MZDOVÉ A PERSONÁLNÍ AGENDY


Služby v rámci vedení mzdové a personální agendy:

 1. kompletace dat pro zpracování mezd
 2. zpracování měsíčních mezd
 3. distribuce výplatních pásek, měsíčních výkazů a bankovních příkazů
 4. zpracování výstupních podkladů a reportů
 5. zaúčtování mzdových dat
 6. komunikace s úřady a účast na kontrolách
 7. komunikace se zaměstnanci
 8. ochrana citlivých dat
 9. zajištění a aktualizace programu pro mzdy
 10. sledování legislativních změn
 11. informování klienta o všech platebních povinnostech vyplývajících ze zákona

VÝHODY OUTSOURCINGOVÉHO VEDENÍ MEZD:

 1. Zajištění kompletní mzdové a personální agendy - Klient se věnuje jen své hlavní výdělečné činnosti a neřeší problém související s vedením mezd a personální agendy vlastními silami
 2. Zamezení úniku informací o výši mezd jednotlivých zaměstnanců. Otcourcing je jedním z nástrojů, jak zamezit u zaměstnanců klienta šeptandě o výši mezd. Nabízíme i možnost posílání čistých mezd a odvodů prostřednictvím našeho bankovního účtu, nebo speciálně zřízeného bankovního účtu pro tento účel.
 3. Úspora nákladů: outsourcingové vedení mezd a personální agendy je levnější a efektivnější, než zaměstnávat mzdovou účetní. Vlastní mzdová účetní bývá přetížená několik dní v měsíci a pro zbytek doby pro ní nemusí být stoprocentní využití. Dále klient nemusí řešit zajišťování záskoku v případě onemocnění vlastní účetní. Další úspory jsou například na školení zaměstnanců, pořizování HW a SW, na sociálním a zdravotním pojištění zaměstnanců mzdové účtárny, v nákladech na kancelářské potřeby atd.
 4. Odbornost , specializace a vzájemná zastupitelnost našich zaměstnanců: trvale legislativní změny a včas na ně reagujeme. Zajišťujeme pravidelné školení a vzdělávání svých zaměstnanců, úzce spolupracujeme s auditory a komerčními právníky
 5. Ušetříme Vám čas i peníze při komunikaci se státními institucemi, které již přecházejí na elektronickou komunikaci. Pro zabezpečení podávání elektronických přihlášek, odhlášek a přehledů je třeba pořídit speciální software a zařídit elektronické podpisy.
 6. Odpovědnost za chyby a škody - STECO DATA má uzavřenou pojistku o profesní odpovědnosti. Ručíme za správnost zpracovaných údajů, správnost výpočtu odvodů a čistých mezd, přesně vyplněných přehledů pro správu sociálního zabezpečení , zdravotní pojišťovny, pro úřad práce, finanční úřad atd. Neseme odpovědnost za škody způsobené naší chybou ve zpracování. Na rozdíl v případě škod způsobených vlastní mzdovou účetní nese odpovědnost a náklady za škody klient. Finanční úřad, správa sociálního zabezpečení či zdravotní pojišťovna mohou uložit pokuty v řádech statisíců i miliónů a je třeba brát v úvahu, že kontroly mohou proběhnout i několik let nazpátek.
 7. Zastupování při kontrolách před správou sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami - máme zkušenosti s jednání m s institucemi státní správy
 8. Zastupování při kontrolách daně ze závislé činnosti a srážkové daně u FÚ – máme zkušenosti s jednáním s institucemi státní správy


<< zpět na seznam služeb


2024 Steco Data, spol s r. o.